Almanya üniversiteleri

Almanya Üniversiteleri

Mobile: 05435377419

Almanya Üniversiteleri

Almanya Üniversiteleri, Alman üniversitelerinde yıllık öğrenim yerine sömestr sistemi mevcuttur. Buna göre şartlar mevcutsa öğrenime güz sömestrinin yanı sıra bahar sömestrsinde de başlanabilir. Her üniversite için ayrı ayrı belirlenmekle birlikte ülke genelinde yasal olarak;

Kış Sömestri için 15 Temmuz’a, Yaz Sömestri için 15 Ocak’a
kadar üniversitelerce hazırlanmış Kayıt Başvuru Formları/Zulassungsformulare üniversitelerin ilgili öğrenci işleri birimlerine ulaşmış olmalıdır.

Almanya Üniversiteleri

Yani Almanya’da yabancı öğrenciler için kayıtla ilgili kararı prensip olarak Türkiye’deki YÖK’e benzer bir kurum olan ZVS / Zentralevergabestelle değil, üniversiteler kendileri vermektedir.

Ancak bazı Üniversite ve Meslek Yüksek Okullarına başvuru UniAsisst denilen bir kuruluş üzerinden yapılmaktadır. Bunun iyi araştırılmasında fayda vardır. Aksi takdirde büyük zaman kaybına sebep olabilir.

Dolayısıyla birden fazla üniversiteye başvuru yaparak herhangi bir üniversiteden Kabul Belgesi / Zulassungsbescheid alma ihtimalinizi yükseltebilirsiniz. Buna hukuki bir engel bulunmayıp yalnız posta ve çeviri tasdik masraflarının ek külfet olarak fazladan ödenmesi gerekir.

Daha sonra birden fazla kabul gelmesi durumunda içlerinden biri seçilebilir. Tercihleri yaparken dikkat edilmesi gereken konulardan birisi de her üniversitenin değişik belgeler isteyeceğini hesaba katarak başvuru tarihlerini iyi takip etmektir.

Almanya Üniversiteleri Eğitim Sistemi

Almanya siyasi yapısı gereği eyaletlerden oluşan bir ülkedir ve her eyalet kendi eğitim bakanlığına bağlı olarak eğitim sistemini belirler. Buna karşılık eğitim sisteminde eyaletler arasında temelde çok büyük farklılıklar olmayıp bütün eyaletlerde benzer bir eğitim yapısı bulunmaktadır.

Almanya’da yüksek eğitim alanında sistem, Üniversiteler/ Universitaet ve Meslek Yüksek Okulları / Fachhochschule şeklindeki bir temel ayrıma dayanır. Yüksek eğitimin omurgasını ve yabancı öğrencilere yönelik en geniş alternatifleri teknik üniversite ve klasik üniversite olmak üzere iki formda bulunan üniversiteler sunar.

Meslek Yüksek Okulları ise toplum ve ekonomideki yetişmiş nitelikli personel ihtiyacına cevap vermeye yönelik kısa süreli (3 yıl) ve veya 4 yıl mesleki odaklı eğitim kurumlarıdır. Genellikle bir üniversiteye bağlı olarak eğitim verirler.

Üniversite eğitimi Temel Eğitim / Grundstudium ve Ana Eğitim / Hauptstudium şeklinde ayrılır. Bir bölümle ilgili temel bilgilerin verildiği Temel Eğitim 4 sömestr sürer, genellikle bir ara sınav / Zwischenprüfung ile sona erer. Ardından başlayan Ana Eğitim süresince ilgili bölümde uzmanlaşma ve derinleşmeye yönelik bilgiler öğrenilir.

Almanya üniversiteleri Lisans Eğitimi (Bechalorstudium) 3 yıl (6 Sömestr)

Almanya üniversiteleri Yüksek Lisans Eğitimi (Masterstudium) 2 yıl (4 sömestr)

Kabul Şartları

Almanya eğitim sisteminde üniversiteler özerk hareket etmektedirler. Bundan dolayı tüm üniversiteler için geçerli olan belirli standartlar yoktur. Ancak aşağıdaki maddeleri genel olarak sıralayabiliriz.

LİSANS

 • YGS/LYS sınavlarına girip 4 yıllık bir bölümü kazanmış olanlar,
 • 2 yıllık veya 4 yıllık bir üniversiteden mezun olanlar,
 • Açık öğretim fakültesi öğrencilerinden 3. sınıfa geçmiş olanlar.

YÜKSEK LİSANS

 • Türkiye’den alınan lisans diploması ile başvuru yapılabilir. Eğitim süresi yaklaşık 2 yıldır.
 • Yüksek lisans eğitimi lisans eğitimin devamı olarak görülüp sadece mezun olunan bölümle aynı olan ya da ona çok yakın olan bir bölümde yapılabilir.
 • Yüksek lisans programlarına başvuru yapabilmek için lisans ortalamasının bazı bölümler için en düşük 2,5 bazı bölümler için 2,7 bazı bölümler için ise 3,0 olması gerekmektedir.
 • Almanya’da yüksek lisans programlarının eğitim dilleri İngilizce ve Almancadır. Buna katılım şartı, lisans diploması ve iyi derecede İngilizce dil bilgisidir.

DOKTORA

 • Almanya’da doktora için bir Türk üniversitesinden Yüksek Lisans Diploması ile mezun olmanız gerekmektedir.
 • Ayrıca yeteri derecede Almanca dil bilgisine (400-800 saat) sahip olmanız ya da doktora çalışması başlangıcında veya sürecinde yüksek düzey dil sınavını kazanmanız gerekir.
 • Doktora çalışması için toplam süre takriben 3 yıl olup, kesin olarak belirlenmiş bir zaman dilimi bulunmamaktadır.

UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ/MESLEK YÜKSEKSOKULU (FACHHOCHSCHULE)

 • Uygulamalı bilimlere yönelik olup pratik eğitimi ön planda tutan nitelikli iş kadrosunu oluşturmaya yönelik okullardır.
 • Bu okulların eğitim süresi normal üniversiteler gibi üç yıldır.
 • Bu okullarda ayrıca yüksek lisans programları da sunulmaktadır. Bitirme derecesi üniversiteye denktir.
 • Eğer Türkiye’de bir üniversite mezunuysanız orta seviye üzeri bir Almanca ile direkt eğitime başlayabilirsiniz.
 • Bu okulların başvuruları koşulları ve başvuruları dönemleri de normal üniversiteler ile aynıdır. Ancak bu okullar başvuru süreci içerisinde ya da okul kayıt dönemine kadar o alanda ortalama 13 haftalık bir ön staj yapılmasını istemektedir.

Çalışma Hakkı

Almanya’da üniversite öğrencilerinin yıllık 240 yarım veya 120 tam gün çalışma imkânları vardır. Ayrıca üniversitelerin ilgili bölümlerinde ihtiyaç bulunduğu takdirde bir sözleşme ile de çalışabilirsiniz. Bir öğrenci ortalama olarak aylık 450 Euro kazanabilir.

Öğrencilerin ortalam %70`i çalışmakta ve kendi eğitimini finanse etmektedir. Almanya’da ortalama bir öğrenci 650-800 Euro ile geçinebilmektedir. Almanya’da ücretler saat başına verilir ve genelde saati 8,5-10  € arasında değişmektedir. Almanya’da öğrenciler yaz tatillerinde saati 12 €’ya kadar iş bulabilirler.

Almanya Üniversiteleri Harçlar ve Yaşam Masrafları

Almanya’ da 16 eyaletin 14’ ünde üniversite harç ücretleri kaldırılmış, sadece öğrenim bedeli adı altında dönemlik olarak belli bir miktarda ücret ödenmektedir. Bu ücretler ortalama 200 ila 300 arasında değişmektedir.

Ödenen bu ücretle birlikte öğrenciler ücretsiz ulaşım hakkına sahip olurlar. Her dönem başı ödenen bu ücret ile birlikte üniversite tarafından öğrencilere dönemlik ulaşım kartı verilir ve öğrenciler öğrenim gördükleri şehir ve eyalet içerisinde ücretsiz ulaşım hakkından yararlanırlar. (Bu kart yüksek hızlı trenler ve eyaletler arası yolculuk için geçerli değildir).

Altı ayda bir ödenen bu ücret dışında bir öğrencinin Almanya’ da aylık gideri her şey dâhil 670 € dur. Bu giderlere beslenme, barınma ve sağlık sigortası ücretleri de dâhildir. Almanya’da yaşayan herkes sağlık sigortası yaptırmak zorundadır.

Sigorta vize ve okul kaydı için ön koşullar arasındadır. 2 – 3 ay üst üste yatırılmayan sigorta aidatı eğitim hayatının bitmesine sebep olabilir. Kişisel duruma bağlı olarak değişen bir sağlık sigortası aidatı aylık 50 ile 100 Euro civarında değişmektedir.

Almanya´da Dil Eğitimi

Almanya’da eğitim almak isteyen her öğrenci eğitime başlamadan önce Almanca dilini iyi bir seviyede öğrenmek zorundadır. Eğer gerçekten amaç eğitim ise Almanca olmazsa olmaz ve eğitimin temelidir.

Almanya’da son yıllarda İngilizce eğitimde yaygınlaşmaya başlamıştır  ama buna rağmen Almanca sosyal yaşam ve üniversitede başarı için üzerinde durulması gereken bir konudur.

Her zaman “Yabancı dili konuşulduğu ülkede öğrenmek” en iyisidir. Almanya’da değişik seviyelerde ve değişik imkânlarda birçok Almanca kursu bulmak mümkündür. Bir göçmen ülkesi olan Almanya’da uyum kursları sadece günlük yaşama hazırlarken, üniversite eğitimine hazırlayan kurslarda yabancı öğrencilere değişik alternatifler sunmaya devam ediyor.

Dil kurslarını özel dil kursları ya da üniversite kursları olmak üzere iki şekilde almanız mümkündür. Almanya’ da bazı üniversiteler kendi bünyelerinde dil kursları açmış ve bu kurslarda üniversite eğitimine yönelik dil kursları vermektedirler.

Kendi bünyesinde dil kursları olan bu üniversiteler şartlı ön kabul başvurusu yapan öğrencilere dil kursu kabulü gönderirler ve öğrencilere dil eğitimi vererek DSH/TESTDAF sınavlarına hazırlarlar. Şartlı ön kabul verip kendi bünyesinden dil kursu açmamış üniversiteler ise öğrencileri üniversite eğitimine yönelik kurs veren özel dil kurslarına yönlendirirler. Öğrenciler bu dil kurslarına dil öğrenirler ve dil sınavlarına hazırlanırlar.

Bu kursların maliyetleri değişkenlik göstermektedir. Üniversite dil kursu maliyetleri 1000-2000 € arasında değişirken, özel dil kursu maliyetleri 2000-3000 € arasında değişir.

Almanya Üniversiteleri Dil Kurslarının Yapıları Hakkında Bilgi

Grundstufe (Temel Seviye/Başlangıç Seviyesi)
Grundstufe A1
Grundstufe A2

Mittelstufe (Orta Seviye)
Mittelstufe B1

Mittelstufe B2

Oberstufe (Üst Seviye)
Oberstufe C1

Kurlar ortalama olarak 1 – 1,5 Ay sürer ve öğrenci C1 seviyesine geldiğinde Yüksek Okullara Giriş Hakkı Sınavı (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang) DSH ve TestDaf sınavına hazırlanmaya başlar ve C1 seviyesini başarı ile bitiren bir öğrenci Dsh veya TestDaF’tan birine girerek öğrenime başlama hakkı kazanır. Üniversitelerin istediği dil sınavları değişmektedir.

DSH 4 bölümden oluşur.

1-İlk olarak dil bilgisi ve bilimsel dil kullanımı
2-Duyduğunu yazma yorumlama ve özetleme
3-Verilen bir paragrafla ilgili sorulara cevap yazma
4-Verilen bir konu üzerinden paragraf yazma.

TestDaF, Federal Almanya Cumhuriyeti’nde yükseköğrenim görmek isteyen veya en azından dil düzeyini gösteren resmi bir belgeye ihtiyaç duyan Almanca öğrenenler için bir sınavdır.

TestDaF sınavı Hagen’deki TestDaF-Enstitüsü tarafından merkezi şekilde geliştirilip, değerlendirilip yaklaşıl 80 ülkede lisanslı test merkezleri tarafından uygulanmaktadır. Tüm sınav katılımcıları aynı soruları almaktadır. Sınavlar eğitilmiş sınav kontrol uzmanları tarafından değerlendirilmektedir.

Sınav sonucu, 3 seviyeden birine tasnif edilir.

TestDaF Seviye 5 (TDN 5)

TestDaF Seviye 4 (TDN 4)

TestDaF Seviye 3 (TDN 3)

Bu dil seviyeleri, Avrupa Birliği Dil Komisyonu’nun Ortak Avrupa Çerçeve Bildirgesi’ne göre Dil Seviyesi B2.1 ve C1.2 seviyelerine karşılık düşmektedir.

Yabancı öğrencilerin lisans/yüksek lisans programlarına direk kabul alabilmeleri için en az DSH 2 ya da TESTDAF 4 sertifikalarını almaları gerekmektedir.

Almanya üniversiteleri konaklama

Almanya’da barınma ihtimallerinin çok çeşitli oluşu daha uygun şartlarda bir seçenek bulmayı kolaylaştırır. Tek kişilik daireler yanında çoğunlukla bağımsız veya daire içinde (Wohngemeinschaft WG) odalar kiralanır.

Oda genişlikleri genellikle 10-25 m2 arasında değişir. Kira değerleri oda genişliğine, bina kalitesine, şehre ve şehirdeki konuma bağlı olarak Almanya çapında 200 ila 400 Euro arasında değişmektedir.

Dönem başlarında oda bulmak hemen hemen bütün Almanya’da çok zor olduğundan sömestr başlamadan uzun bir zaman önceden rezervasyon yapılması çok önemlidir.

Kısa süreli barınma için çok sayıdaki gençlik yurtları (Jugendherberge) uygun bir alternatiftir. Ortalama 12 Euro günlük ödeme ile buralarda kalınabilir. Çoğu gençlik yurdunda kahvaltı verilmektedir.

Öğrenci yurtlarında bulunan 10-20 m2 odaların yanı sıra, ortak kullanılan mutfaklar, ortak kullanılan banyo ve tuvaletler, dinlenme odaları, kantin, kafe, çamaşırhane, masa tenisi salonu, müzik odası ve benzeri imkânlar vardır. Ancak, sınırlı kontenjanları ve yoğun talep sebebiyle dolu olan bu yurtlarda yer bulabilmek için çok önceden başvurmak gerekmektedir.

Tek kişilik daireler genellikle 15-40 m2 arasında değişir. Bu daireler bir oda içinde ufak bir mutfak ve tuvalet, banyodan oluşur. Kira ücretleri Almanya genelinde 300 ila 800 Euro arasındadır.

Öğrencilerimizin istemesi durumunda kurumumuz öğrencimize, kursuna veya üniversitesine en yakın yerde yurt veya kiralık ev bulur.

Not: Almanya’da kalıcı olarak gelmiş olan herkes, geliş tarihinden itibaren en geç 5 gün içerisinde ikametgâh bildirimi yapıp İkametgâh İlmühaberi almak zorundadır.

Burslar ve KYK Kredisi

Almanya’ da lisans ve yüksek lisans öğrenimi gören öğrenciler için çeşitli burs imkanları vardır. Üniversiteler kendileri birebir burs vermemekle beraber lisans ve yüksek lisans öğrencilerine burs veren çok sayıda özel kurum ve kuruluş vardır. Bu kurum ve kuruluşlar lisans, yüksek lisans olarak ya da bölümlere göre burs vermektedirler.

Okumak istediğiniz programa ya da bölüme burs veren kurumlara başvuru tarihler içerisinde başvuru gerçekleştirdiğinizde o kurumlardan burs alma imkanını elde edebilirsiniz.

Bunun dışında Alman Akademik Değişim Servisi DAAD’ de yabancı öğrencilere çok sayıda çeşitli burs imkanları sağlamaktadır.

KYK BURSU/KREDİSİ

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 25.11.2010 tarihinde yurt dışında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenim görecek olan öğrencilere yurt içinde öğrenim gören öğrencilerin faydalanmakta olduğu burs ve öğrenim kredi hizmetlerinden yararlanma hakkını kabul etmiştir.

Bu ödemelerin yapılabilmesi için ayrıca mevzuat gereği öğrencilerden ‘’Kefaletname Senedi’’ de istenmektedir. Bu senedi onaylama yetkisi ise yurt içinde noterlere, yurt dışında ise büyük elçilik ve konsolosluklara verilmiştir.

Almanya Üniversiteleri Vize İşlemleri

Öğrencilere için 3 farklı vize verilmektedir.

 • Üniversite Öğrenci vizesi
 • Üniversite Öğrenci Aday vizesi
 • Yoğun Dil Kursu vizesi

Yoğun Dil Kursu vizesi almış bir öğrenci vizesini Almanya’da Eğitim vizesine çeviremez. Buna karşılık öğrenci aday vizesini (en fazla 3 aylık) alan bir kişi, Almanya’da ilgili yabancılar şubesine gerekli belgeleri götürerek problemsiz uzatabilirler. Vize başvurularında üniversiteden bir kabul belgesi alındıktan sonra daha kolay sonuç alınabilmektedir. Ancak Almanya’da bir dil kursundan alınacak kayıt belgesi de başvuru için yeterli olacaktır.